ส่องมาตรการ บีโอไอ กระตุ้นยานยนต์ไฟฟ้าปลายปี

ส่องมาตรการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ด้วยแนวทางการส่งเสริม 2 ประเภทกิจการ เพื่อผลักดันให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางก

อ่านต่อ