ฮุนได จับมือ INEOS พัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

บริษัทฮุนได มอเตอร์ (Hyundai Motor Company) จับมือ INEOS แถลงข่าวการลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อสำรวจโอกาสจากเศรษฐกิจไฮโดรเจนมาใช้งานในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก ฮุนไดและ

อ่านต่อ