GWM ประกาศดันไทยเป็นศูนย์กลางผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอาเซียน

เกรท วอลล์ มอเตอร์ (GWM) โชว์วิสัยทัศน์ระดับโลก ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้า (xEV Leader) ของไทย ในงานสัมมนา ZEV Thailand Policy: Road to EV ASEAN Production H

อ่านต่อ