ทีเอ็มบี ปล่อยสินเชื่อโซล่าฟาร์มในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) โดยนายปริญญา นาคประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ (ที่ 3 จากซ้าย) และ นายแฟรงค์ คอนสแตนท์ ประ

อ่านต่อ