ม.มหิดล วิจัยและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ “เพอรอฟสไคต์”

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร กาญจนบุษย์ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้าทุนช่วยเหลือทางด้านวิจ

อ่านต่อ