บีโอไอ เร่งเปิดบริการส่งเสริม ยานยนต์ไฟฟ้า

อุตสาหกรรม ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายในกลุ่ม S-Curve ที่ไทยต้องการขับเคลื่อนไปพร้อมกับการรักษาสถานะเป็นฐานการผลิตยานยนต์และชิ้

อ่านต่อ