ราช กรุ๊ป เดินหน้าก่อสร้างโรงไฟฟ้าระยอง 98 เมกะวัตต์

ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอร์จี ระยอง (NRER) ซึ่งจะมีกำลังการผลิตติดตั้ง 98 เมกะวัตต์ ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ตั้งอ

อ่านต่อ