บ้านปู เน็กซ์ เร่งเดินหน้าเพิ่มจำนวนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ‘มูฟมี’

‘บ้านปู เน็กซ์’ และ ‘UMT’ ร่วมผลักดันการใช้ ‘สมาร์ทโมบิลิตี้’ (Smart Mobility) เดินหน้าเพิ่มจำนวนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ‘มูฟมี’ (MuvMi) เป็น 100 คัน ให้บริการครอบคลุม 6 ย่า

อ่านต่อ