เกรท วอลล์ ทุ่มงบ 5,000ล้านหยวน มุ่งผู้นำ พลังงานไฮโดรเจน

เกรท วอลล์ มอเตอร์ จัดประชุมระดับโลก GWM Hydrogen Energy Strategy Global Launch กำหนดยุทธศาสตร์ด้าน พลังงานไฮโดรเจน แห่งอนาคต พร้อมขับเคลื่อนโลกเข้าสู่ยุคพลังงานสะอา

อ่านต่อ