ขนส่งฯ ประกาศข้อกำหนด กำลังมอเตอร์ “รถยนต์-มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า”

ตามที่ได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนด กำลังมอเตอร์ ไฟฟ้า ที่ใช้ขับเคลื่อนรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560 ไว้แล้วนั้น โดยที่เป็นการสมคว

อ่านต่อ