Nissan Leaf EV

ยี่ห้อ : Nissan
รุ่น : Leaf EV
ชนิดรถยนต์ไฟฟ้า : EV
ปีที่เปิดตัว : 2563
เริ่มจำหน่าย : 2563
ราคาเปิดตัว : 1.99 ล้านบาท

รายละเอียด

ยี่ห้อ : Nissan
รุ่น : Leaf EV
ชนิดรถยนต์ไฟฟ้า : EV
ปีที่เปิดตัว : 2563
เริ่มจำหน่าย : 2563
ราคาเปิดตัว : 1.99 ล้านบาท
เครื่องยนต์ (น้ำมัน) : ไม่มี
มอเตอร์ (kW) :  110kW (150 แรงม้า)
แบตเตอรี่ (kWh) : Li-ion 40 kWh
รุ่นหัวชาร์จ : Type1
ระยะทาง (ต่ออการชาร์จ 1 ครั้ง) : 311 กิโลเมตร