Jai-pace guar Electric AWD S

ยี่ห้อ : Jaguar
รุ่น : i-pace Electric AWD S
ชนิดรถยนต์ไฟฟ้า : EV
ปีที่เปิดตัว : 2561
เริ่มจำหน่าย : 2561
ราคาเปิดตัว : 5.699 ล้านบาท
เครื่องยนต์ (น้ำมัน) : ไม่มี
มอเตอร์ (kW) : 400 แรงม้า
แบตเตอรี่ (kWh) : Li-ion 90kWh
รุ่นหัวชาร์จ : Type2
ระยะทาง (ต่ออการชาร์จ 1 ครั้ง) :