H SEM CIAO

H SEM CIAO

ยี่ห้อ : H SEM
รุ่น : H SEM CIAO
ชนิดรถยนต์ไฟฟ้า : รถจักรยานไฟฟ้า (จดทะเบียนได้)
ปีที่เปิดตัว (พ.ศ.) : 2563
เริ่มจำหน่าย : 2563
ราคาเปิดตัว : 49,700 บาท

รายละเอียด

ยี่ห้อ : H SEM
รุ่น : H SEM CIAO
ชนิดรถยนต์ไฟฟ้า : รถจักรยานไฟฟ้า (จดทะเบียนได้)
ปีที่เปิดตัว (พ.ศ.) : 2563
เริ่มจำหน่าย : 2563
ราคาเปิดตัว : 49,700 บาท
เครื่องยนต์(น้ำมัน) : ไม่มี
มอเตอร์ (kW) : 2 kW
ความเร็วสูงสุด : 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แบตเตอรี่ (kWh) : 60V20Ah
รุ่นหัวชาร์จ : สามขาไฟฟ้าบ้านปกติ
ระยะทาง(ต่อการชาร์จ 1ครั้ง) : 48 กิโลเมตร

จุดเด่น :

การออกแบบสดใส เหมาะกับไวรุ่น รองรับการใช้งานระยะใกล้ สามารถชาร์จไฟฟ้าได้๔ูกและไม่ต้องเพิ่มเติมระบไฟฟ้าแรงสูงแต่อย่างใด