ทีเอ็มบี ปล่อยสินเชื่อโซล่าฟาร์มในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทีเอ็มบี ปล่อยสินเชื่อโซล่าฟาร์มในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) โดยนายปริญญา นาคประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ (ที่ 3 จากซ้าย) และ นายแฟรงค์ คอนสแตนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คอนสแตนท์ เอนเนอร์จี (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมในพิธีเซ็นสัญญาการให้วงเงินสินเชื่อระหว่างทีเอ็มบี กับกลุ่มบริษัท คอนสแตนท์ เอนเนอร์จี ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดย ทีเอ็มบี ได้ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อโครงการสีเขียว มูลค่า 1,500 ล้านบาท (ประมาณ 50 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพื่อนำไปใช้ในการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (C&I) ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ทีเอ็มบีมุ่งเน้นให้การสนับสนุนต่อยอดธุรกิจ เพื่อช่วยให้ทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยพิธีเซ็นสัญญาสนับสนุนวงเงินสินเชื่อโครงการฯ จัดขึ้นที่โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อเร็วๆ นี้